zielona gora

ZOK Zielona Góra

Logika działania:

Stan istniejący: Amfiteatr położony w Parku Piastowskim mocno wrósł w krajobraz i świadomość mieszkańców. Wizualnie od zewnątrz to zniszczone wzgórze porośnięte trawą, poprzecinane ścieżkami oraz schodami-niedostępne poza okresem imprez.

Idea:

Serce sali koncertowej stanowi scena, jest źródłem emocji dla widzów, motorem napędowym dla artystów. Pozostawiamy w projekcie lokalizację i poziom istniejącej sceny amfiteatru. Traktując scenę jako centralny organ - bijące serce, badamy zasięg fali dźwiękowych wychodzących ze źródła- sceny. Koncentryczne fale przekraczają ściany sali, wychodzą poza teren ZOK - poza teren obecnego amfiteatru.

Muzyka ze sceny nie jest przecież hałasem, jest ciągiem uporządkowanych dźwięków, które zapisane na pięciolinii tworzą partyturę, scenariusz artystycznego przekazu. W naszym projekcie ściany traktowane są symbolicznie jako pięciolinie (w wystroju sali pojawiają się w formie poziomych gzymsów na ścianach). Ściany – wstęgi mają okiełznać , uporządkować rozchodzenie się dźwięku. Stanowią też element łączący stary i nowy budynek- ściana przechodząca w element ogrodzenia od strony kawiarni -południowo- wschodniej.