GNIEŹNIEŃSKA

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:
Hałas kolejowy:
Najskuteczniejsze wyciszenie za pomocą ekranowania uzyskuje się przy możliwie najbliższym
usytuowaniu ekranu od źródła hałasu. Linia kolejowa biegnąca na nasypie znacząco utrudnia ekranowanie
hałasu przy jego źródle. Ekranowanie takiej linii kolejowej wiąże się z przebudową całego odcinka torów
łącznie z nasypem i mostem kolejowym i jest uzależniona od udziału w przedsięwzięciu właściciela terenu
czyli PKP. Uwarunkowania własnościowe stawiają takie rozwiązania pod znakiem zapytania i odwlekają
działania w bliżej nieokreślona perspektywę czasową.
Stąd decyzja projektantów, aby zapewnienie normatywnych warunków w zakresie dopuszczalnego hałasu
rozwiązać na terenie własnym inwestora:
1. Funkcje ekranu odbijającego i pochłaniającego hałas stanowi budynek usytuowany równolegle do ul.
Gnieźnieńskiej i torów kolejowych.

2. Fasada budynku ukształtowana jako „podwójna skóra” zapewni użytkownikom odpowiednie warunki życia
a pozostałej części działki da odpowiedni cień akustyczny.
3. Elewacja budynku od strony ulicy Gnieźnieńskiej w swojej formie nawiązuje do pobliskiego mostu
kolejowego utożsamiając budynek z jego lokalizacją i najbliższym sąsiedztwem. Forma i tekstura elewacji
służy odbijaniu i pochłanianiu dźwięków jednocześnie stanowi o atrakcyjności obiektu i jego charakterze.

Schemat ideowy

Mroziuk Architektura Sp. z o. o.

ul Cicha 8. 55-003 Czernica

biuro@mroziuk.pl

krzysztof.mroziuk@wp.pl

501 694 112