Osiedle Lokum Gnieźnieńska

Osiedle Lokum Gnieźnieńska

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Hałas kolejowy:

Najskuteczniejsze wyciszenie za pomocą ekranowania uzyskuje się przy możliwie najbliższym usytuowaniu ekranu od źródła hałasu. Linia kolejowa biegnąca na nasypie znacząco utrudnia ekranowanie hałasu przy jego źródle.

Ekranowanie takiej linii kolejowej wiąże się z przebudową całego odcinka torów łącznie z nasypem i mostem kolejowym i jest uzależniona od udziału w przedsięwzięciu właściciela terenu czyli PKP. Uwarunkowania własnościowe stawiają takie rozwiązania pod znakiem zapytania i odwlekają działania w bliżej nieokreślona perspektywę czasową. Stąd decyzja projektantów, aby zapewnienie normatywnych warunków w zakresie dopuszczalnego hałasu rozwiązać na terenie własnym inwestora:

1. Funkcje ekranu odbijającego i pochłaniającego hałas stanowi budynek usytuowany równolegle do ul. Gnieźnieńskiej i torów kolejowych.

2. Fasada budynku ukształtowana jako „podwójna skóra” zapewni użytkownikom odpowiednie warunki życia a pozostałej części działki da odpowiedni cień akustyczny.

3. Elewacja budynku od strony ulicy Gnieźnieńskiej w swojej formie nawiązuje do pobliskiego mostu kolejowego utożsamiając budynek z jego lokalizacją i najbliższym sąsiedztwem. Forma i tekstura elewacji służy odbijaniu i pochłanianiu dźwięków jednocześnie stanowi o atrakcyjności obiektu i jego charakterze.